Bibliografia a médiá

 • 1977
 • Ján Abelovský: Prvé konfrontácie-Viktor Hulík, Výtvarný Život 1, 1977 (22), str.45
 • 1984
 • Ján Abelovský: Skúmanie podstát umenia, Večerník, 5. 3. 1984 (29), 46
 • 1985
 • E. Lamošová:Koláže Viktora Hulíka, Život Turca, 22. 1. 1985 (24), 4
 • 1987
 • Bohumír Bachratý: Viktor Hulík (tvorba, dielo, dialógy, súvislosti), Domová pokladnica 1987, str. 194
 • Alžbeta Capková: Príroda - základ tvorby, pas 11, 1987 (34), str. 48
 • 1988
 • Zuzana Jarošová: Potencia človeka v prírode, Večerník 8. 4. 1988 (33), str. 7
 • Ján Abelovský: Viktor Hulík, Výtvarný život 10, 1988 (33), str.43
 • Juhász R. József: “Kimosott” taják, Viktor Hulík müveiröl, Irodalmi Szemle 3, marec 1988 (31), str.335, Bratislava
 • Fero Horvat: Posuny-Projekcie II., Nové Slovo 16, Nedeľa VII., 21. 4. 1988 (30)
 • 1989
 • Ivo Janoušek: Polarity výrazu, Ateliér 18, 5. 8. 1989 (2), str. 8, Prague
 • 1991
 • Dagmar Srnenská: Viktor Hulík, Profil 8, 1991 (1), str.10, Bratislava
 • 1992
 • Jiří Fiala: Svět rozbitý, ale zložitelný, Vesmír 3, 1992 (71), str.178, Prague
 • Ja: Viktor Hulík, Profil 10, 1992 (2), str. 9, Bratislava
 • Jürgen Thomas: Kunst, die zum Stein des politischen Anstosses wurde, Berliner Morgenpost, Berlín, Nemecko
 • Armin M. Brand: Die “Big Movers”, des Viktor Hulík, Memminger Kurier, 7. 10. 1992, Memmingen, Nemecko
 • Čakanie na odpoveď,  STV, Bratislava, 1992
 • Bayericher Rundfunk, Ausstellung von Viktor Hulík in der Galerie Spectrum Memmingen, 28.10.1992, Nemecko
 • 1993
 • Peter Šulej: Malé posúvanie veľkými posúvačmi. Priekopník, 22. 6. 1993, Banská Bystrica
 • Emil Babín: Posúvače v prírode (A v nás?), Pravda 149, 29.6. 1993 (74), str 11, Bratislava
 • Peter Šulej: Útok na podvedomie, M-Report 30-31, 20. 7. 1993 (7), str.57
 • Helena Dvořáková: Z ateliéru do úradu, NS bez rešpektu,
 • Viktor Hulík, ( TV VOX), 2.5.1993, Nemecko
 • 1994
 • Marta Šimo-Svrčeková: Apely a prognózy V. Hulíka, Národná obroda 74, 30. 3. 1994 (5), str. 6.
 • Marta Šimo-Svrčeková: Viktor Hulík vystavuje, Castrum Novum 6, 23. 3. 1994 (4), str.4, Nové Zámky
 • Marta Stachová: Viktor Hulík, Kultúrny život 23 (27), str. 14, Bratislava
 • Encyklopedický ústav SAV: Slovakia and the Slovaks, encyklopedické heslo Hulík Viktor, str. 266, Bratislava 1994
 • Ľ.Petránsky ml.: S vylúčením politiky, Sme, č.10, 14.1.1994, str.8, Bratislava
 • M.Šimo-Svrčeková: Sme viac-menej nepopísaný list, Original, č.2, 30.4.1994, Nitra
 • 1995
 • Viliam Pokorný  a kol.: Devínska Nová Ves, Vlastivedná monografia, encyklopedické heslo: Hulík Viktor, X.kap., str. 262, Bratislava, 1995
 • Ivan Melicherčík: Hulíkove posúvače, Práca, No. 222, 29.9.1995, str 14, Bratislava
 • Andy Turan: V umení rozhoduje kvalita, Smena, č.100, 2.5.1995, str.6, Bratislava
 • Výmena pozícií,  Kontakty, Slovenský rozhlas, Bratislava, 12.6.1995
 • 1996
 • Viera Budská: Pocta colštoku - alebo - kam sa posúvajú Posúvače?, Národná obroda, No.28, 3.2.1996, str. 8, Bratislava
 • Ľudo Petránsky ml.: V Galérii M.A.Bazovského v Trenčíne je dnes vernisáž výstavy Viktora Hulíka, SME, No 27, 2.2.1996, str.8, Bratislava
 • Juraj Mojžiš: Pocta posuvnému metru, Pravda, No.153, 2.7.1996, str.7, Bratislava
 • Viera Budská: Pocta colštoku, alebo čo všetko možno robiť s obyčajným metrom, Fakty, No.10, 6.3.1996, str.15, Bratislava
 • Ivan Jančár: Harmónia a deštrukcia Viktora Hulíka, Sme, č.194, 20.8.1996, str.5, Bratislava
 • Ivan Jančár: Hommage á colštok, Ateliér, No.24, 21.11.1996, str.9, Praha, Česká republika
 • Pocta colštoku, Rádio žurnál, Slovenský rozhlas, Bratislava, 29.7.1996
 • 1997
 • bez zn.: Čo vy na to pán Hulík? Mosty, č.32, 5.8.1997, str.16, Bratislava-Brno-Praha
 • 1998
 • Ľudo Petránsky ml.: V.Hulík je po A.Brunovskom druhým slovenským výtvarníkom vystavujúcim v americkom Clevelande, SME, No33, 10.2.1998, str.5, Bratislava
 • Sme-pet: V americkom meste Cleveland dnes sprístupnia výstavu slovenského výtvarníka Viktora Hulíka,SME, No6, 9.1.1998, str.8, Bratislava
 • Laura Putre: Through the Slats, FREE TIMES, No 21, 11. – 17. 2.1998, str.30, Cleveland, USA
 • jb: Výstava Viktora Hulíka v Clevelande, THE UNION, No 5512, 21.1.1998, str.23, Cleveland, USA
 • im: Viktor Hulík v Clevelande, Práca, č.36, 13.2.1998, str.9, Bratislava
 • Jozef Kollár: Bude mať na budúci rok Bratislava laserový orloj?, Nový čas, č.157, 9.7.1998, str.16, Bratislava
 • PZ: Mobile Objekten und Masken, Pirmasenser Zeitung, 26.8.1998, Nemecko
 • Dagmar Gilcher: Bratislava-Rodalben, Viktor Hulik und Juraj Melis: Kunstler aus der Slowakei in der Servas-Kunsthalle, Die Rheinpfalz, Nr.208, 8.9.1998, Nemecko
 • Hans Heinen: Ordnung löst sich nach und nach auf in Chaos, Die Rheinpfalz, Nr.201, 31.8.1998, Nemecko
 • Johannes Seibel: Slowakische Künstler halten Westen Spiegel vor, Pirmasenser Zeitung, 31.8.1998, Nemecko
 • Ľudia na križovatke, Rádio Regina, Bratislava, 4.10.1998
 • Zrkadlenie, Slovenský rozhlas, Bratislava, 6.12.1998
 • 1999
 • Dagmar Provazníková: Orloj v laserovom šate, Večerník, č.74, 20.4.1999, str.3, Bratislava
 • Prebúdzanie Bratislavy, Pravda, č.156, 9.7.1999, str. 10, Bratislava
 • Ľudovít Hološka - Viktor Hulík, Slovenské pohľady 1, roč. IV.+115, 1999
 • Výtvarné centrum Chagall - Slovník českých a slovenských výtvarných umělcu 1950-1999, Zv.III. H, 1999. str.350-351, Ostrava, Česká republika
 • Julie E.Washington: Slovak art on display in sister-city exchange, The Plain Dealer, Entertainment, 4.9.1999, Cleveland, USA
 • kul: Päťdesiatnik Viktor Hulík prezentuje päťdesiat diel na výstave s názvom 50X, SME, č.232, 8.10.1999, str. 10, Bratislava
 • Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia, Profil 1999, Bratislava
 • MUDr.Július Pavčo: Pocta colštoku a iné, Csallóköz-Žitný ostrov, č.43, 26.10.1999, str.10, Dunajská Streda
 • Mike Giuliano: Butcher offers “Monumental” show, Baltimore Messenger, Lifetimes, 8-14.12.1999, Baltimore, USA
 • ja: Nad Bratislavou pristane UFO, Nový čas, č.288, 14.12.1999, str.9, Bratislava
 • ps.: Utajovaná atrakcia, Pravda, č.296, 23.12.1999, str.3, Bratislava
 • Kultúra,  Rádio Regina, Bratislava, 26.9.1999
 • Way of Life, Rádio Devin, Bratislava, 9.6.1999
 • Teleráno, TV Markíza, Bratislava, 24.6.1999
 • Zrkadlenie, Slovenský rozhlas, Bratislava, 27.6.1999
 • Osmička,  VTV, Bratislava, 30.7.1999
 • Kultúra ´99, STV, Bratislava, 8.8.1999
 • Kultúra, Rádio Regina, Bratislava, 26.9.1999
 • 2000
 • r.:Laserový orloj bude mať bohatší program, SME, č.290, 16.12.2000, str.4, Bratislava
 • vd.:Silvester s laserom, Hospodárske noviny, 29.12.2000, Bratislava
 • Kultúra a umenie, STV, Bratislava, 5.7.2000
 • Fotelka, TV Luna, Bratislava, 5.9.2000
 • 2001
 • Ľudo Petránsky: Viktor Hulík verí len pohybu a vývoju, SME, č.9, 11.1.2001, str.8, Bratislava
 • Eva Trojanová: Klon 2000, Kultúrny život, č.6, 7.2.2001, str.9, Bratislava
 • Marcela Košťálová: Bez propagácie to nejde, Práca, č.169, 24.7.2001, str.10, Bratislava
 • C.P.: Plans, séquences, La Chronique, 16.7.2001, Brusel, Belgicko
 • Claude Lorent: Déconstruire jusqu´au chaos, La Libre Belgique, La Libre Culture, 29.8.2001, Brusel, Belgicko
 • Fedor Kriška: O potrebe umenia medzi nami, Kultúrny život, č.36, 5.9.2001, str.3, Bratislava
 • Ateliér, STV 2, Bratislava, 1.7.2001
 • Dobré ráno, TV Markíza, 10.10.2001
 • 2002
 • Milada Čechová: Vandali vytesnili sochy z ulíc, SME, príloha Bratislava, č.155, 6.7.2002, str.III, Bratislava
 • Kristína Kúdelová:Čakajte prekvapenie, Práca na víkend, 10.8.2002, str.1, Bratislava
 • Alexander Balogh: Viktor Hulík si ctí logiku a teší sa z náhod, SME, č.235, 9.10.2002, str.25, Bratislava
 • Eva Trojanová: Bez štetca a bez ceruzky, Národná obroda, č.272, 22.11.2002, str.XIV., Bratislava
 • Jena Opoldusová: Dobrodružstvá v pohybe, Pravda, č.295, 19.12.2002, str.22, Bratislava
 • Nočné galaxie, Rádio Regina, 17.10.2002
 • Doma s Markízou, TV Markíza, 13.11.2002
 • 2003
 • Milada Čechová: Hulík sa vracia so zakázanou výstavou, SME – Bratislava, 4.2.2003, str.III, Bratislava
 • Alexander Balogh: Oblúk je aj návratom ku krajine, SME, 25.2.2003, str.26., Bratislava
 • kul.: Viktor Hulík vystavuje v Nemecku, SME, 28.5.2003, str.22, Bratislava
 • Jürgen Weichardt: Klonen und Mutanten, punkt, 31.7.2003, str.23, Brémy, Nemecko
 • kol.: Who is who na Slovensku, encyklopedické heslo. Viktor Hulík, 2003, Bratislava
 • Udalosti Plus, STV 1, 13.2.2003
 • Spravodajstvo, Ta3, 13.2.2003
 • Dobré ráno, TV Markíza, 13.8.2003
 • 2004
 • Ľudo Petránsky: Slovenskí výtvarníci v Le Mans, SME, 21.5.2004, str.26, Bratislava
 • bez.zn.: Viktor Hulik invité de Puls´art, Le Mans Notre ville, Máj 2004, Le Mans, Francúzsko
 • Anna Vasseur: Viktor Hulík, art-scenes 16, 2004, Francúzsko
 • Ranné ladenie, Rádio Devín, 23.6.2004
 • Regionálny denník, STV 2, 25.6.2004
 • Dni Varšavy v Bratislave, Poľská televízia, 24.6.2004
 • Regionálny denník, (rozhovor), STV 2, 22.7.2004
 • Rádio Regina, (rozhovor), .........2004
 • Regionálny denník, STV 2, 22.7.2004
 • Ranný hosť, Rádio Twist, 29.9.2004