Biografia

 • 1949
 • narodil sa 13.8.1949 v Bratislave

 • 1968 - 1974
 • štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, (prof.L.Čemický, prof.P.Matejka)

 • 1974
 • absolvoval mesačný študijný pobyt v Taliansku

 • 1988
 • stal sa členom medzinárodnej skupiny výtvarníkov INT-ART

 • stretnutie a sympózium skupiny INT-ART, Pécs, Maďarsko

 • 1989
 • mesačný tvorivý pobyt v Grafickej dielni mesta Pécs, Maďarsko

 • sympózium skupiny INT-ART, Subotica, Juhoslávia

 • člen skupiny GERULATA

 • 1990
 • obdržal ročné tvorivé štipendium od Pollock Krasnerovej nadácie z New Yorku

 • 1991
 • získal tretiu cenu na Slovenskom trienále plagátu, Trnava

 • stretnutie a sympózium skupiny INT-ART, Hurdal, Nórsko

 • 1992
 • zúčastnil sa Symposium d´Arts Plastique v Perigueux, Francúzsko

 • 1993
 • stretnutie a sympózium skupiny INT-ART, Ringköbing, Dánsko

 • účasť na medzinárodnom maliarskom sympóziu v Moravanoch nad Váhom

 • mesačný tvorivý pobyt na Newcastle University, Newcastle upon Tyne, Veľká Británia

 • zvolený za predsedu Slovenskej výtvarnej únie, (do roku 1995)

 • 1994
 • účasť na sympóziu HIER und DORT, Zug, Švajčiarsko

 • 1995
 • účasť na Medzinárodnom výtvarnom sympóziu v Osrblí

 • 1996
 • založil Agentúru ARTlines a Galériu Z (Zichyho palác, Bratislava)

 • založil a realizoval 1. ročník výstavy Socha a objekt

 • účasť na Medzinárodnom výtvarnom sympóziu v Osrblí

 • mesačný tvorivý pobyt na Newcastle University, (hosťujúci umelec), Newcastle upon Tyne, Veľká Británia

 • 1997
 • účasť na Medzinárodnom výtvarnom sympóziu v Osrblí

 • 1998
 • účasť na maliarskom sympóziu Umenie v kúpeľoch, Turčianske Teplice

 • prednáška a otvorenie výstavy Bratislava in Cleveland na Cleveland State University, Cleveland, USA

 • 1999
 • člen Klubu konkretistov

 • navrhol a realizoval Bratislavský laserový orloj (hudobná spolupráca Miloš Betko)

 • 2000
 • prednáška a otvorenie výstavy Artists of the Slovak Republic na West Georgia University, Carrollton, USA

 • 2001
 • štipendijný pobyt na Sunderland University, International Artist Fellowship, Sunderland, Veľká Británia

 • člen medzinárodného hnutia MADI

 • 2003
 • dvojmesačný študijný pobyt v Cité Internationale des Arts, Paríž, Francúzsko

 • 2004
 • obdržal cenu Júliusa Satinského-Bratislavskú čučoriedku

 • 2009
 • účasť na otvorení výstavy Tranformable Art of Viktor Hulik and Milan Dobeš, Museum of Geometric and MADI Art, Dallas, USA
 • prednáška Eastern European Constructive Art, Arcadia salon, Museum of Geometric and MADI Art,  Dallas, USA
 • navštívil Costa Ricu
 • 2010
 • navštívil Egypt, Luxor, Karnak, Údolie kráľov
 • účasť na otvorení výstavy After Hours – Individual Stories v Orange County Center for Contemporary Art, Santa Ana, Kalifornia, USA
 • 2011
 • cesta na Nový Zéland a do Austrálie
 • oslava 15. výročia  založenia Galérie Z